W przypadku zainteresowania nauką prosimy o kontakt na mail: szkola@musicschoolone.pl lub pod telefonem 694 470 590

Formy zajęć

Formaty zajęć

W szkole zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo.

  • Zajęcia indywidualne prowadzone są raz w tygodniu i trwają 45 minut (4 x 45 minut w miesiącu). Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań ucznia.
  • Zajęcia grupowe prowadzone są w małych, maksymalnie 4 osobowych grupach raz w tygodniu po 45 minut (4 x 45 minut w miesiącu). Nauczyciel po sprawdzeniu umiejętności muzycznych zapisuje ucznia do odpowiedniej grupy. Nauka odbywa się w miłej, bezstresowej atmosferze.